Hvidovre Ungdoms Teater - Referat - generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 2017

Generalforsamling – Hvidovre Ungdoms Teater d. 6. marts 2017

 

1.       Valg af dirigent

Dirigent - Kent Ravn, Referent – Kit Rasmussen.

 

2.       Bestyrelsens beretning


Hvidovre Ungdoms Teater har igen i år haft en travl sæson med masser af drama og flotte forestillinger på vores 3 scener.

Bestyrelsen har i årets løb holdt en del møder og fungeret aktivt i overordnede beslutninger omkring foreningen.
Det er en god blanding at bestyrelsen både har skuespillere, instruktører og forældre i gruppen. Dog kunne vi godt bruge flere forældrerepræsentanter i bestyrelsen.

Lokalemæssigt står vi stadig foran nogle (måske) større udfordringer.
Det er uvist hvad der skal ske med Strandmarkens Fritidscenter fremover, da bygningen p.t. er i forfald. Skal teatret flytte og i så fald hvor hen?
Heldigvis har vi en repræsentant i brugerrådet (Louise), som kan følge med i hvad der sker.

Langhøjskolen har – som alle andre skoler – skulle køre efter den nye skolereform. Derfor har vi måtte dele teatersalen med skolens aktiviteter og har ikke kunnet råde over salen i skoletiden.
Det er tydeligt at salen bruges til mange formål og derfor er ikke alting på stedet optimale for en teaterproduktion.
Vi håber stadig, at skolen ønsker at indgå i en dialog om stedet, så Hvidovres teatersal kan bevares bedst muligt og være en egentlig teatersal i mange år frem.

Vi har måttet tænke nye steder til vores hytteture, da Hvidovrekolonierne er steget mærkbart i lejepris og det derfor vil være alt for dyrt at bruge disse.
Ærgerligt, da netop Vig-kolonien har alt hvad vi har brug for med hensyn til sengepladser, plads til øvning samt et godt og velfungerende køkken.
Hvis nogen kender egnede steder, tager vi gerne mod disse.

I efteråret fik vi endelig gang i Mobilepay, så det nu er muligt at bruge denne betalingsform ved vores forestillinger.

I november fik Hvidovre Ungdoms Teater foræret Medborgersalens lydmixer. Tak for det.

Til marts 2018 har Hvidovre Ungdoms Teater 25-års jubilæum og der skal selvfølgelig fejres.
Bestyrelsen skal derfor i gang med at planlægge hvordan det skal ske.

Vi vil rette en stor tak til de publikummer, der trofast følger teatrets arbejde og tropper op til forestillinger mv.
En særlig tak til de forældre, instruktører og bestyrelse – som har hjulpet til i årets løb.
Uden hjælp fra alle dem ville en forening som Hvidovre Ungdoms Teater ikke fungere.

Igen i år har vi valgt at lade de 3 scener præsentere sig selv og deres arbejde.

 

Mini-HUT

Lige inden sidste generalforsamling spillede vi forestillingen ”Folk og røvere i Kardemommeby” for forældre, venner og bekendte. Der er altid mange sommerfugle i de små maver inden mor og far kommer. Og børnene vokser som sædvanlig med opgaven

Inden da havde medlemmer fra Mellemscenen og Zeus været og se generalprøven. Det er skønt med den opbakning fra de ældre skuespillere, det betyder meget for Mini-Hutterne.

 

Efter ”Folk og røvere i Kardemommeby” var en enkelt fra mini-HUT klar til at til at sige farvel til mini-HUT og rykke endeligt til Torsdagsholdet. Der var sjovt for første gang at kunne sende et medlem videre i systemet.

 

I løbet af foråret valgte et enkelt medlem at holde pause, pga. de lange skoledage. Men Kristoffer et heldigvis vendt tilbage til os efter sommerferien, nu sammen med sin lillebror, Sebastian, dejligt igen at have to drenge på holdet.

I foråret kom et enkelt nyt medlem til og vi har knoklet løs med at blive bedre til at stå på en scene.

De ældste har i foråret har arbejdet meget med forskellige genre at improvisationsteater, mens de yngste har trænet at mime, huske at stå rigtigt på scenen samt ikke at grine når man skal være sur, hvilket er en meget svær kunst.

 

Den 1. Og 2. April var vi på hyttetur med Torsdagsholdet på Vig, det var som sædvanlig rigtig hyggeligt og en vigtig begivenhed at lære de store at kende.

 

Efter sommerferien har vi arbejdet videre med dramalege og teaterøvelser. Der er meget imponerende at se, hvad de ældste kan efter 4 år til mini-HUT. De mestrer nu de basale skuespil- teknikker og er blevet virkelige gode til impro-teater, så det var tydeligt, at de i efteråret var så klar til at rykke videre til torsdagsholdet.

 

I efteråret har vi også har besøg af Camilla, som er instruktør på torsdagsholdet. Camilla har lavet dramaøvelser med børnene, som blev filmet og brugt til en dramapædagogisk opgave på hendes uddannelse til pædagog. Børnene synes det var rigtig sjovt at lære nogen nye lege og flere af dem er også blevet gentaget efter ønske fra børnene.

 

I november var nogle af mini-hutterne med inde og se torsdagsholdet spille ”Alice i Eventyrland”. Det var en rigtig sjov oplevelse. Og så er det jo altid sjovt at se, hvad det kan blive til, når man bliver lidt ældre.

 

I december har var Liva H., Liva M. og Anna med ude som nisser i SIF. Det er første gang vi har mini-huttere med til denne optræden og de gjorde det bare så godt.

 

I januar rykkede seks medlemmer videre til torsdagsholdet. I den forbindelse rykkede Kristina med som ny instruktør på torsdagsholdet. Vi glæder os til at se de seks stå på scenen som en del af torsdagsholdet til november.

 

På instruktørfronten er der sket en del udskiftning her ved årsskiftet.

Louise har valgt at tage en pause for at bruge sin fritid på at studere teatervidenskab.

Mikkel er også stoppet for at bruge tiden på sin professionelle karriere og for at få færdiggjort sin Hf.

Til gengæld så mangler vi ikke kræfter, der vil træde til, så fra januar har mini-HUT været drevet af Sara, som har været med på holdet længe, Heidi, som er instruktør på Zeus og mor til Ronja, der går til mini-HUT, Malene, der har spillet på torsdagsholdet i mange år og netop er startet på Zeus. De tre instruktører får også glæde af Laura, der har spillet på torsdagsholdet i mange år, og nu skal i oplæring som instruktør for mini-Hutterne.

 

Endelig er der kommet nye medlemmer til og nogen af de lidt ældre er nu blevet de mere erfarne og dem der ses op til. Altså nye roller til alle. Vi glæder os til at se deres fortsatte udvikling, nu hvor de om ikke så længe skal i gang med et lille stykke, skrevet af Heidi.

 

Bag Scenen

Januar 2016 startede en håndfuld nye stærke og dygtige unge mennesker som medlemmer; samtidig sagde vi farvel til andre lige så fantastiske unge mennesker. Dette er måske det mest sørgelige i Hvidovre Ungdoms Teater, at man hvert år skal sige farvel til nogen skønne talentfulde mennesker. Det er dog sådan, at de seneste år, er nogen ikke stoppet, men bare rykket til vores ældste scene Zeus. Skønt, når talenterne bliver i foreningen. 

Når nye starter på bag scenen laver vi masser af pædagogiske dramalege, navnelege, sanglege, improvisations teater og små teatralske stykker. Alt dette er for, at alle lære hinanden at kende, styrke fællesskabet og skabe tryghed mellem skuespillerne. Efter påske og en vellykket hyttetur sammen med de dejlige mini- huttere, startede vi så på at øve til forestillingen  Alice i Eventyrland. Vi øvede solosang, dans og skuespil. Torsdagen inden skolernes sommerferie havde vi sommer- hygge med fælles medbragt mad. Vi gentager det igen i år, så håber i vil deltage! 

Efter endt sommerferie tog Alice projektet til. En stor tak til Amalie Fjeldmose som havde et længerevarende kursus i kor- og solosang sammen med skuespillerne med henblik på produktionen til Alice i Eventyrland. Inden vi flyttede ned i teatersalen på Langhøjskolen, var vi på endnu en hyttetur i en hytte ved Frederikssund sammen med scenen Zeus, det var rigtig hyggeligt, og også produktivt for de kære skuespillere i forhold til Alice i Eventyrland. På Langhøjskolen var vi desværre lidt udfordret, og vi måtte nøjes med en ikke så heldig mørklægning, også når man tænker på, de mange solskinsdage i uge 45. Trods dette, skabte skuespillerne endnu gang et underholdende brag af en forestilling. Tusinde tak for det! 

Efterfølgende var HUT nisser i Søværnets Idrætsforening. Tak til de desværre få, som ikke var forhindret i at deltage. Og en stor tak til de Minihuttere som deltog. I alt seks gjorde det fremragende som julemor og nissebørn!

Tre skuespillere fra bag scenen har i det nye år 2017, deltaget i et ungdoms arrangement i Roskilde omkring improteater.

  

 Zeus

Marts 2016: Anders Jessen Møller havde netop overtaget rollen som instruktør på forestillingen fire|fjerdedele, mens resten af produktionsgruppen og alle spillerne støttede op på bedste vis og sceneprøverne kørte på.

April 2016: Intensiv prøveperiode på forestillingen fire|fjerdedele, som kulminerede i slut-april med fem forestillinger i Langhøjskolens teatersal. Vi valgte at spille på gulvet foran den originale ’scenekasse’ og legede med et minimalistisk ’helhedsunivers’ både scenisk, hvor sorte podier og hvidt kridt dannede rammen for spillerne, som alle var på scenen under hele forestillingen, og i det fysiske udtryk, hvor vi legede med symbolik og forskellige materialer, såvel som igennem et live-lydbillede med to musikere og en alternativ lyssætning med bevægelige lamper. Vi havde en belægning på ca. 300 publikummer (første gangs-udefrakommende, gengangere og foreningsmedlemmer inkluderet) fordelt over de fem spilledage.

Maj 2016 – Juni 2016: De efterfølgende måneder frem til sommerferien brugte vi på at øve os i at improvisere på scenen, og på at se videoen fra forestillingen samt evaluere forløbet. I denne sammenhæng blev der givet udtryk for et ønske fra scenens medlemmer om endnu mere fælles-medskabelse af det kommende stykke. Anders tog valget om ikke at fortsætte i produktionsteamet, hvorfor der endnu engang var lagt op til forandring og rokade i produktionsgruppen.

August 2016: I slut-august startede vi op på en ny sæson, og gav plads til Anja Balslev Jensen, der sammen med Heidi Vd. Heijkant Christiansen og Sanne Boeskov Christensen nu indgår i produktionsteamet. Anja har fået ansvar for the kreative/fysiske udtryk, mens Heidi har overtaget rollen som instruktør og Sanne rollen som produktionsansvarlig. Vi har i denne sæson valgt at prøve kræfter med at improvisere os frem til et stykke ud fra en idé og ramme. Stykket har titlen ’Den Nat De Andre Forsvandt’.

September 2016 – Oktober 2016: Allerede fra start fik spillerne roller, som de selv udviklede igennem en masse dramaøvelser og karakterarbejde. Vi arbejdede med både krop og impro.

November 2016 – Januar 2017: Spillerne blev efterfølgende løbende præsenteret for det overordnede handlingsforløb, mens de igennem improvisation formede scenerne, karaktererne og disses relationer. Alle improvisationer blev løbende filmet. Sideløbende idéudviklede vi på stykkets fysiske udtryk.

Februar 2017: I start februar har vi netop været på en hyggelig og produktiv hyttetur i ’Den Hemmelige Hytte’ i Værløse. På baggrund af improvisationerne, inspiration, karakterarbejdet og generel idéskabelse i løbet af processen skrev Heidi det endelige manuskript færdigt, som blev præsenteret på hytteturen og danner baggrund for det kommende arbejde med stykket frem mod vores intensive prøveforløb i marts.

 

Bestyrelsens samlede beretning er godkendt

 

3.       Godkendelse af det reviderede regnskab

Regnskabet er godkendt. (Er vedlagt)

 

4.       Orientering om bestyrelsens forslag til næste års budget.

Deltagerbetaling er forhøjet (hytteture) – samt godtgørelse (da der er kommet flere instruktører på scenerne.

 

5.       Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

400 kr. over 18 år – 300 kr. under 18 år – halvårigt

samt 100 kr. for interessemedlemmer for 1 år.

 

6.       Indkomne forslag.

Ingen forslag

 

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand – Dan Andersson (valgt for 2 år)

Bestyrelsesmedlemmer – Louise Ravn og Camilla Petersen (valgt for 2 år)

Suppleanter – Sanne, Valdemar, Kristina, Sarah Hansen, Laura, Mads (valgt for 1 år)

 

8.       Valg af revisor

Kent Ravn er valgt.

 

9.       Eventuelt.

Ingen kommentarer under eventuelt.

 

Mødet blev hævet og der blev budt på underholdning fra alle 3 scener.

 

 

 

 
Panel title
Antal besøg: 2249412

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,29516696929932sekunder