Hvidovre Ungdoms Teater - Referat af generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamling i Hvidovre Ungdoms Teater
d. 19. marts 2018 – 25 år.

 

Først tillykke med vores 25 års generalforsamling d. 23. marts 2018 ymbol-ext;mso-symbol-font-family: "Segoe UI Emoji"">😊

 

1. Valg af dirigent og referent
Kent Ravn blev valgt som dirigent, mens Kit Rasmussen blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning

Årsberetning 2018

Hvidovre Ungdoms Teater har igen i år haft en travl sæson med masser af drama og flotte forestillinger på vores 3 scener.

Bestyrelsen har i årets løb holdt flere møder og har fungeret aktivt i overordnede beslutninger omkring foreningen.

Hvidovre Ungdoms Teater kan den 21. marts fejre sit 25-års jubilæum.
Dette skal fejres på forskellig vis.
I starten af marts lød startskuddet til jubilæet ved en fælles hyttetur. Det blev en succes med masser af aktiviteter på tværs af scenerne.
Ved samme lejlighed blev vores jubilæumsforestillingen præsenteret for medlemmerne.
I uge 45 har teatret premiere på en helt ny forestilling, skrevet af Heidi. Det bliver en fortolkning af ”1001 nats eventyr”, hvor alle 3 scener skal arbejde sammen.

Før en af de åbne forestillinger vil der være en jubilæumsreception, for at fejre jubilæet.

Som forrige år har vi valgt at scenerne præsenterer sig selv i årsberetningen.

 

Mini-HUT:

I foråret lavede Mini-HUT forestillingen askepot, med Hedi, Sarah og Malene som instruktører og Laura som føl. Forestillingen var en stor succes.

Derefter var der en del medlemmer, der rykkede op på torsdagsholdet (bag om scenen)

Tilbage var en håndfuld skuespillere.

 

Efter sommerferien kom der en del nye ansigter. Lise vendte tilbage som instruktør i stedet for Heidi.
Der startede også en del nye medlemmer.
En enkelt stoppede for en kort bemærkning, for at prøve kræfter med sang på musikskolen, men savnede teateret, så hun vendte tilbage efter 3 måneders fravær.

 

Fra opstart til 1. januar, har vi brugt mandagene på, at lære hinanden at kende, dramalege, sanglege og impro.

Med henblik på den fremtidig jubilæumsforestilling, besluttede instruktørerne, at børnene skulle prøve kræfter med en mindre forestilling, inden de blev kastet ud i en stor. Derfor skrev Lise et manuskript til “Fyrtøjet”, som er tilpasset børnene.
Der er blevet øvet scener, sang og dans hver gang

D. 10-11 marts var 7 af dem med på vores fælles hyttetur, til stor glæde og succes. Børnene havde det dejligt med hinanden og flere af dem fortalte, at de havde snakket meget med dem fra torsdagsholdet. De glæder sig rigtig meget, til jubilæumsforestillingen.


Efter påske går vores korte intensive periode i gang. Vi har premiere på “fyrtøjet” søndag d. 8 april, for familie og venner.

 

Da alle tre instruktører, er medvirkende på voksenscenen (Zeus) vil der være mandage i uge 18 og 19, hvor Mini-HUT er aflyst, men ellers forsætter vi indtil sommerferien, med teaterlege.

 

 

Bag scenen:

Januar 2017 startede en håndfuld nye stærke og dygtige unge mennesker som medlemmer; samtidig sagde vi farvel til andre lige så fantastiske unge mennesker. Dette er måske det mest sørgelige i Hvidovre Ungdoms Teater, at man hvert år skal sige farvel til nogen skønne talentfulde mennesker. I år sagde vi også goddag til seks nye fra Mini- HUT. Skønt, når talenterne sådan bliver i foreningen.

Når nye starter på bag scenen laver vi masser af pædagogiske dramalege, navnelege, synger, sanglege, improvisations teater og små teatralske stykker. Alt dette er for, at alle lære hinanden at kende, styrke fællesskabet og skabe tryghed mellem skuespillerne. Fra påske øvede vi så på det nye stykke; forestillingen "Skatteøen" med sange af Sebastian, så sang, skuespil og dans blev øvet herfra. Torsdagen inden skolernes sommerferie havde vi sommer- hygge med fælles medbragt mad. Vi gentager dette igen i år, så håber i vil deltage igen i år!

Efter endt sommerferie tog Skatteøs- projektet til. Inden vi flyttede ned i teatersalen på Langhøjskolen, var vi på en øveweekend i vores egne lokaler og kantinen, så det blev en hyggelig oplevelse med mad og hygge. På Langhøjskolen var vi tilbage med mørklægning, det var skønt, at vi kunne skabe Teaters mørklægningsmagi igen, da det var kæmpe udfordring i 2016. I år blev udfordringen, at anden skoleforestilling måtte spilles uden lyd, da vores forstærker røg sig en tur. Vi måtte låne en, mens vores var til reparation hos Green musik; tak for det! Den anden forestilling var dog det smukkeste i mine 20 års historie i HUT, jeg, Peter Thybo Sørensen, nogensinde har haft oplevet! Det var sand teatermagi! Med bl. andet egne lydeffekter ude fra kulissen. De unge mennesker leverede endnu gang et underholdende brag af en forestilling. Tusinde tak for det!

Efterfølgende var HUT nisser i søforeningens Idrætsklub. Tak til de deltagende nissebørn.

 

Zeus:

Marts 2017: Intensiv prøveperiode på forestillingen ’Den Nat De Andre Forsvandt’, som kulminerede i slut-marts med fem forestillinger i Langhøjskolens teatersal. Vi valgte ligesom året før at spille på gulvet foran den originale ’scenekasse’ og legede denne gang med et sceneudtryk, hvor alle rekvisitter var på scenen fra start til slut. Rammen for forestillingen var et enkelt venteværelse hos lægen, som blev opbrudt og genetableret til tonerne fra Pink Floyd i et hektisk kapløb med tiden, hvor hovedpersonen Albert foretog en indre rejse i de sidste sekunder af sit liv. Vi havde en belægning på 236 publikummer (første gangs-udefrakommende, gengangere og foreningsmedlemmer inkluderet) fordelt over de fem spilledage.

April 2017 – Juni 2017: De efterfølgende måneder frem til sommerferien brugte vi på at øve os i at improvisere på scenen, og på at se videoen fra forestillingen samt evaluere forløbet. Det er skønt at mærke det store engagement, der ligger hos scenens medlemmer, når vi evaluerer. Processen og indholdet af den foregående forestilling bliver vendt og drejet og vurderet, og samtidig bliver der med iver og passion kastet ideer og tanker frem og tilbage til det kommende år. Som produktionsgruppe er det er en fornøjelse, men også en spændende balancegang, at gribe dem.

August 2017: I slut-august startede vi op på en ny sæson. Produktionsteamet er i år uændret og består af Heidi som instruktør, Anja som idé-skaber med ansvar for lydunivers og koreografisk idé-udvikling, og Sanne som praktisk tovholder, økonoma og med ansvar for koreografisk finish. Til gengæld har vi år haft lidt ændringer i gruppesammensætningen. Et par medlemmer har valgt at holde pause pga. barsel og rejse, og så har vi i denne sæson fået endnu et par medlemmer op fra Bag om Scenen samt en gammelkendt ny-tilkommer udefra. Vi har igen i år valgt at prøve kræfter med at improvisere os frem til et stykke ud fra en idé og ramme. Stykket har titlen ’To Sider af Samme Sag’.

September 2017 – December 2017: Grundet den nye gruppesammensætning og udgangspunktet om, at improvisere stykket frem, har vi i år valgt at bruge hele efteråret til at øve os i samspil og impro. Spillerne fik fra starten af roller, som de samtidig udviklede igennem en masse dramaøvelser og karakterarbejde. Vi har i år også valgt at lege mere med lydoptagelser og soundscapes, og vi har undervejs udforsket, hvordan vi kan bruge dette ’lyden’ som virkemiddel.

Januar 2018 – Februar 2018: Siden starten af januar er spillerne løbende blevet præsenteret for det overordnede handlingsforløb, mens de igennem improvisation har formet scenerne, karaktererne og disses relationer. Alle improvisationer er løbende blevet filmet. Sideløbende har vi idéudviklet på stykkets fysiske og lydmæssige udtryk. Her i start februar har vi netop været på en hyggelig og produktiv hyttetur i Marielyst på Falster, hvor vi har arbejdet intensivt med de her ting, og samtidig er blevet et endnu stærkere hold, der er klar til at arbejde videre frem mod vores opførelse af ’To Sider af Samme Sag’. Opførelsen kommer til at ligge midt i maj, og vi har i år fået lov at spille på Teater Vestvolden, i deres nye lille sal

Sidst vil vi rette en stor tak til de publikummer, der trofast følger teatrets arbejde og kommer til vores forestillinger.
En særlig tak til de forældre, medlemmer, instruktører og bestyrelse – som har hjulpet i årets løb.
Uden hjælp fra dem alle, ville en forening som Hvidovre Ungdoms Teater ikke kunne fungere.

 

Årsberetningen blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

 

4. Orientering af bestyrelsens forslag til næste års budget 
Budgettet blev fremført af bestyrelsen.
Det bemærkes, at der budgeteres med et lille underskud i 2018 grundet jubilæet.
Dette underskud tages fra kassebeholdningen.

 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

 

6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

– Kasserer Kit – Genvalgt

– Kristina er valgt til bestyrelsesmedlem

– Smut Kjær er nyvalgt til suppleant

 

Bestyrelsen ser hermed ud som følgende:

Formand: Dan Andersson
Kasserer: Kit Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Louise Ravn
Bestyrelsesmedlem: Camilla Petersen
Bestyrelsesmedlem: Kristina Nielsen
Suppleant: Sanne Boeskov Christensen
Suppleant: Valdemar Bruun Brandborg
Suppleant: Sarah Emilie Hansen
Suppleant: Laura Øland Andersen
Suppleant: Smut Kjær

 

8. Valg af revisor
Kent Ravn er genvalgt – Bente Ravn er revisorsuppleant

 

9. Eventuelt 
Såfremt man kender nogle gode fonde til næste forestilling – kontakt Heidi.

 

Formanden sluttede af med at takke for god ro og orden.

 

 
Panel title
Antal besøg: 2249455

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,37658596038818sekunder